• Voor een gezonde communicatie tussen jezelf en de ander....
  • Kom eerst thuis bij jezelf....
  • Geen opstakel houd je tegen.....
  • Breng het kind weer in je naar boven....
  • Contact met de ander begint altijd met houden van jezelf!

Disclaimer

Deze website is eigendom van Jij en de Ander, onderdeel van Engelen in Praktijk. De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.jijendeander.nl
 
De teksten op en inhoud van deze website is uitsluitend bedoel als algemene informatie en dienen niet te worden beschouwd als advies van welke aard dan ook.
 
De website en de inhoud daarvan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Fouten, in de gegevensverwerking, kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Jij en de Ander sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.jijendeander.nl te kunnen raadplegen.

De informatie op deze website wordt regelmatig geactualiseerd en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
 
Jij en de Ander is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na deelname aan activiteiten in de breedste zin van het woord.
 
De inhoud van reacties op berichten in het weblog zijn volledig en al ter verantwoording van de auteurs van die reacties. Een hier geplaatste reactie betekent in geen geval dat Jij en de Ander achter de inhoud van de betreffende reactie staat. Jij en de Ander behoudt zich het recht om, zonder voorafgaand bericht aan de auteur van de reactie, reacties te wijzigen en/of te verwijderen.

In het weblog wordt soms gelinkt naar externe sites. De informatie op deze externe websites is door Jij en de Ander niet gecontroleerd op juistheid, beschikbaarheid of volledigheid. Het gebruik van dergelijke links is op eigen risico. Jij en de Ander is niet verantwoordelijk voor deze informatie.
 
Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
 
 
 

JijEnDeAnder Linkedin  JijEnDeAnder twitterJijEnDeAnder email

                           
Jij en de ander
onderdeel van Engelen In Praktijk
Kvk 34290763
 
De Palmboomstraat 2
1551BZ Westzaan
Nederland